Elinvoimalautakunta, kokous 12.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Muonion talvireittien kunnossapitourakka 2023-2024

MUODno-2023-308

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelija

Tero Kylä-Kaila, reittivastaava

Kuvaus

Muonion kunnan hiihtolatujen ja moottorikelkkareittien talvikunnossapitosopimus on päättynyt toukokuussa 2023. Reittityöryhmä on kokouksessaan käynyt läpi mennyttä kautta ja tulevaa tarvetta talvireittien kunnossapidon osalta. Nyt kilpailutettavan sopimuskauden kestoksi ehdotetaan talvikautta 2023-24. Talvikauden 2023-24 jälkeen (kaudesta 2024-25 alkaen) kunnalla tulisi olla taloudellisesti ja laadullisesti kestävä ratkaisu ulkoilureittien hoidosta, joka tulee ratkaista kauden 2023-24 aikana. 

Hiihtoladut

Hiihtolatujen kunnossapidon tarpeeseen vaikuttaa mm. luonnon olosuhteet sekä hiihtäjien määrä. Näiden mukaan Muonion alueen hiihtokausi on jaettu viiteen hoitotiheysjaksoon ja loppukauden bonukseen olosuhteiden salliessa.

I alkukausi:

Aikaisintaan ensilumenladun alku tai kun lumitilanne sen sallii – 21.12.2023
Luonnon olosuhteet rajoittavat latujen ajamista. Latuja käyttää pääasiassa kilpahiihtäjät sekä kuntalaiset.

II joulu:

22.12.2023 – 6.1.2024
Luonnon olosuhteet usein suht hyvät, joulun aikaan kunnan vakinaisten asukkaiden lisäksi matkailijoita ja mökkiläisiä.

III välikausi:

7.1.2024 – 15.2.2024
Luonnon olosuhteet enimmäkseen hyvät ja latuja käyttää lähinnä kuntalaiset.

IV Etelä-Suomen hiihtolomat:

16.2.2024 – 29.2.2024
Luonnon olosuhteet vielä talviset, mutta on etelän hiihtolomaviikkojen aika. Lapsiperheet lomailevat.

V kevät:

1.3.2024 – 30.4.2024
Luonnon olosuhteet alkukeväästä pääosin lumiset ja aurinkoiset. Kevätkausi on Muonion pääsesonkia, matkailijoita on paljon. Luonnon olosuhteet loppukeväästä vaativat ja usein aurinkoiset. Latuja ajettava huolellisesti ja usein, että ladun pinta on miellyttävä ja turvallinen käyttäjälle. Kevätkaudelle osuu myös pääsiäinen ja Lapponia-hiihtoviikko.

VI bonus:

1.5. – 15.5.2024, jos keliä riittää.

Muonion kunnalle tärkein hiihtokausi on kevät. Lisäksi joulun aikaan (II joulu) ja etelän hiihtolomaviikoilla (IV hiihtolomat) on matkailijoita sekä vapaa-ajanasukkaita ja näin ollen myös hiihtäjiä. Koko lumisen ajan latuja käyttää runsaasti myös kuntalaiset. Latujen hoito kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa, koska ensilumien aikaan Muonioon on perinteisesti tullut paljon julkisuutta saavia kilpahiihtäjiä, jotka tuovat kunnalle positiivista näkyvyyttä.

Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareiteille on ehdotettu kolmea hoitotiheysjaksoa. Alkukaudella panostus on kansainvälisten matkailijoiden kelkkasafarireiteissä. Välikaudella ja sesonkina hoidetaan koko reitistö.

Alkukausi 1. - 31.12.2023

Välikausi 1.1.2024  - 15.2.2024

Sesonki 16.2.2024 - 15.4.2024

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen (mm. urakkaohjelma, kartat, kohdeluettelot ja urakkasopimusluonnos) ovat oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Elinvoimalautakunta hyväksyy selostusosassa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt kilpailutuksen periaatteet ja perusteet sekä valtuuttaa elinvoimapalvelut tarkentamaan kilpailutusasiakirjoja tarvittaessa ja kilpailuttamaan reittien talvikunnossapidon kaudelle 2023-24.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Tero Kylä-Kaila, tero.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Reittivastaava on kilpailuttanut ulkoilureittien talvikunnossapitourakan talvikaudelle1.9.2023-15.5.2024. Talvireittien kunnossapitourakkaan kuuluu muonion kunnan vastuulle kuuluvien hiihtolatujen, monikäyttöreittien sekä moottorikelkkareittien ja -urien talviaikainen kunnossapito.

Kilpailutus on tehty Gloudiassa 30.6.-31.7.2023 välisenä aikana. Valintaperusteena on halvin hinta. 

Määräajassa kilpailutukseen tuli yksi tarjous Muonion Paanat Ry:ltä hintaan 192.515 eur (alv 0%). 

Edellisen urakkasopimuksen hankintahinta oli noin 153.000, minkä valtuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvioon. 
Tarjouksen hyväksyminen aiheuttaa mahdollisesti lisämäärärahatarpeen vuodelle 2023. Kunnossapitosopimuksen hinnan muutos tulee huomioida myös vuoden 2024 budjettia laadittaessa.  

​​​​​Hallintosäännön 28 § mukaan lautakunta päättää palveluiden alaisista sopimuksista. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy Muonion Paanat ry:n tarjouksen reittien talvikunnossapidoksi talvikaudelle 2023-2024 hintaan 192.515 eur (alv 0%). 

Muutettu päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta hyväksyy Muonion Paanat ry:n tarjouksen reittien talvikunnossapidoksi talvikaudelle 2023-2024 hintaan 192.515 eur (alv 0%), valtuuttaa elinvoimajohtajan ja reittivastaavan neuvottelemaan sopimuksen sisällöstä sekä allekirjoittamaan sopimuksen. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.