Elinvoimalautakunta, kokous 12.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Muutettu päätösehdotus:

​​Esityslista toimitettiin 5.9.2023. Sen jälkeen listalle on lisätty § 110 Vesihuoltolaitoksen päällikön viran avoimeksi julistaminen.

Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan lisäpykälillä työjärjestykseksi. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen,