Elinvoimalautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

- Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut -esitys / Kaisa Kylä-Kaila

- Rakennusvalvonnan yhteistyö Rovaniemen kaupungin kanssa 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsi kyseiset asiat tiedoksi. 

Elinvoimalautakunta keskusteli rakennusvalvonnan resurssien riittävyydestä ja evästi elinvoimapalveluita selvittämään ylikunnallisia yhteistyömahdollisuuksia rakennusvalvontapalveluihin liittyen.

Lisäksi elinvoimalautakunta keskusteli siitä, miten viranhaltijapäätökset toimitettaisiin tiedoksi lautakunnan jäsenille siihen asti kunnes lautakunnan jäsenet ottavat CaseM-järjestelmän käyttöönsä. Lautakunta toivoi, että viranhaltijapäätökset lähetettäisiin lautakunnan jäsenille tiedoksi sähköpostitse ja omana pykälänään seuraavaan kokoukseen. Rakennuslupapäätösten osalta viranhaltijapäätökset tuotaisiin lautakunnalle tiedoksi kootusti seuraavaan kokoukseen.