Elinvoimalautakunta, kokous 27.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kutsuliikennepalvelun hankinta

MUODno-2023-315

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan ja Kittilän lentoaseman välinen lentokenttäkuljetus on 31.5.2023 asti toiminut kutsuliikenneperusteisesti päivittäin Finnairin kotimaan saapuville ja lähteville lennoille. Kyseinen kuljetuspalvelu on ollut Lapin ELY-keskuksen hankkimaa. Lapin ELY-keskus on nyt kilpailuttanut lentokenttäkuljetuksen alkamaan 1.6.2023 siten, että linjaa ajetaan jatkossa ainoastaan lauantaisin ja sunnuntaisin. Arkipäiville ei kyseistä palvelua ole uudella sopimuskaudella saatavilla toistaiseksi.

Kittilän lentoasemalle saapuu ja sieltä lähtee ympäri vuoden lentoja päivittäin. Lentojen päivittäinen määrä vaihtelee sesongeittain. Muonion matkailuyritysten kanssa käytyjen keskustelujen ja kuntaan Lapin ELY-keskuksen tekemän päätöksen johdosta saapuneiden yhteydenottojen perusteella vaikuttaa siltä, että tarvetta kyseiselle lentokenttäkuljetukselle on myös muina viikonpäivinä kuin vain viikonloppuisin. Matkailuyritykset ovat jo myyneet tulevan kesän, syksyn ja talven matkoja matkailijoille sillä olettamuksella, että lentokenttäkuljetus on käytettävissä samaan tapaan kuin aikaisemminkin. Palvelutason lasku on Muonion kannalta merkittävä aiempaan verrattuna ja asia on herättänyt jo nyt paljon huolta. Julkisen liikenteen linja-autoaikataulut eivät sovellu nykyisellään lentomatkustajien lentoaikatauluihin, joten niitä ei pystytä tässä yhteydessä hyödyntämään.

Lapin ELY-keskuksen kanssa on käyty keskustelua asiasta ja keskustelut erilaisista potentiaalisista ja kustannustehokkaista toteutusmalleista sekä toimijoiden välisestä yhteistyöstä jatkuvat syksyllä, joten ko. liikenneyhteyden turvaamiseksi siihen asti, on ratkaisua syytä pohtia paikallisesti. Lapin ELY-keskukselta haettavan julkisen liikenteen palveluiden avustuksen haku vuodelle 2023 on päättynyt 31.5.2023. Vt. kehittämispäällikkö on jättänyt hakemuksen avustushakuun erityisesti kyseistä lentokenttäkuljetusta ajatellen ja yhteyden turvaamiseksi, kunnes siihen löydetään kestävämpi ratkaisu. Haetulla liikenteen palvelujen valtionavustuksella on tarkoitus kattaa enintään 50% Kittilän lentokentän ja Muonion välisestä ma-pe jatkoliikenteen järjestämisestä 31.12.2023 asti kunnalle aiheutuvista kustannuksista siten, että Muonion kunta toimisi liikennepalvelun hankkijana. 

Julkisen liikenteen palveluiden avustushakemus on liitteineen kokouksen oheismateriaalina.

Hallintosäännön 27.1 §:n mukaan elinvoimalautakunta ohjaa ja toteuttaa joukkoliikennepalveluihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi elinvoimalautakunta päättää, ratkaisee tai määrää alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelemisestä ja ostopalvelusopimuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tilannetiedon tiedoksi ja käy asiasta evästekeskustelun. Elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa vt. kehittämispäällikön ja vs. elinvoimajohtajan kilpailuttamaan kutsuliikennepohjaisen lentokenttäkuljetuksen välillä Muonio - Kittilän lentoasema vuoden 2023 loppuun asti.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Minna Back poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyn alkamista.

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunta on kilpailuttanut kutsuliikennepalvelun Muonion ja Kittilän lentoaseman välisen henkilökuljetusten toteuttamiseen. Tarjouksia on pyydetty liikennöinnistä, joka toteutetaan liikennöitsijän omatoimisena palvelutuotantona ma-pe -päivisin Finnairin kotimaan saapuville ja lähteville lennoille, joilta tai joille sopimusaikana annettuun kutsupalveluun on tehty kuljetustilaus asiakkailta etukäteen. Hankinnasta tehdään erillinen sopimus. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa 31.12.2023 asti.

Hankintailmoitus on julkaistu Cloudia-tarjouspalvelussa 8.6.2023 ja tarjoukset tuli jättää 26.6.2023 klo 9:00 mennessä. Hankinta on kansalliset kynnysarvot alittava palveluhankinta. Kyseessä on avoin hankintamenettely ja tarjouksen valintaperusteena halvin hinta. Tarjouksenaan kutsuliikennepalvelun tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan hinta, millä tarjoaja on valmis toteuttamaan kutsuliikennepalveluajot per ajokerta euroina (alv 0 %) tarjouspyynnössä mainituin perustein. Tarjouspyyntöön liittyen on ollut mahdollista esittää lisäkysymyksiä kirjallisesti 15.6.2023 mennessä; määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjouspyyntöön liittyvää kysymystä.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Xapes Oy (0950654-2), Taksi Teijo Kaivola (1566948-7) ja Taksi Hietalahti Tapio (1242539-9). Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoajat ovat tarjouksen jättäessään sitoutuneet täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ja tarjouspyynnön kriteerit. Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden ja tarjouspyyntökriteereiden täyttämisen vaatimat dokumentit kuten Luotettava kumppani -raportti/tilaajavastuu.fi -raportti tarkistetaan valitulta palveluntarjoajalta ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarjoukset on avattu ja vertailtu 26.6.2023. 

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen (tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten vertailutaulukko) ovat pykälän oheismateriaalina.

Hallintosääntö 27 § 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Tuodaan kokoukseen.

Muutettu päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy edullisimman (halvin hinta) Taksi Teijo Kaivolan tarjouksen hintaan 109,00 euroa (alv 0%)/ajokerta, sillä edellytyksellä, että kilpailutuksen yleiset ehdot toteutuvat hyväksyttävästi. Hankinnasta laaditaan erillinen sopimus, joka astuu voimaan sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2023.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

tarjoajat