Elinvoimalautakunta, kokous 27.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ruoankuljetusauton leasing

MUODno-2023-353

Valmistelija

  • Annika Muotka, työllisyysvastaava, annika.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kunnan työpaja huolehtii kunnan alueen ruoankuljetuksista ja käytössä on leasing-auto, jonka sopimus päättyy elokuussa. Muonion kunta on pyytänyt tarjousta korotetusta leasing pakettiautosta 48kk ajalle sekä optiona auton lunastuksesta sopimuskauden jälkeen tilaajan päätöksestä (optio käytetään erikseen ennen 48kk sitovan sopimuskauden päättymistä). Autoa käytetään lähinnä elintarvikkeiden ja ruoan kuljetusvaunujen päivittäiseen kuljettamiseen Muonion kunnan alueella. Auton käyttötarkoitus on huomioitu ajoneuvoa ja sen varustelua koskevissa vaatimuksissa. Hankinnan arvioitu arvo (sisältäen 48kk sopimusaikaiset maksut sekä auton jäännösarvo) ylittää kansallisen kynnysarvon.Tarjousten valintaperusteena on hankinnan kokonaistaloudellisuus, joka saadaan tarjouspyynnössä esitetyn pisteytysperiaatteen mukaan. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä.

Tarjoukset tuli jättää Claudiaan 18.6.2023 klo 23:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. jotka kaikki täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjoukset on avattu 19.6.2023.

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen (tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousten vertailutaulukko) ovat oheismateriaalina

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy edullisimman Järvileasing Oy:n tarjouksen hintaan 43190,40€  (alv. 0%).

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

tarjoajat