Elinvoimalautakunta, kokous 27.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

- Rakennustarkastajan päätökset 31.5.-22.6.2023
- saapunut kirje - Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.