Elinvoimalautakunta, kokous 27.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi lisäpykälällä § 90 täydennettynä.