Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi täydennettynä asioilla 'Osallistuminen Lapin pirssillä kylille -hankkeeseen' ja 'Lautakunnan otto-oikeus'.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)