Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kunnossapitopäällikön valinta

MUODno-2023-53

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnossapitopäällikön viran hakuilmoitus julkaistiin  Kuntarekryssä, Te-palvelussa ja kunnan internet sivulla 14.-28.4.2023 välisen ajan.

Kunnossapitopäällikön kelpoisuusehtona on alan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK), tai aiempi rakennusalan teknikon tutkinto (rakennusmestari) sekä hyvä suomen kielen taito. Kokemus vastaavista julkishallinnon tehtävistä ja toimiminen rakennusalan työnjohto- / rakennuttajatehtävissä katsotaan eduksi, erityisesti korjausrakentamisen osalta. Arvostetaan myös talotekniikan tuntemusta.

Määräaikaan mennessä tuli 5 hakemusta, joista kolme täytti hakemuksessa vaaditut kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista esitellään pykälän oheismateriaalina.

Kunnossapitopäällikkö toimii tehtäväaluevastaavana kiinteistö- ja tiepalvelut –tehtäväalueella.

Kunnossapitopäällikön tehtäväkohtainen palkka on 3 600,00 €/kk + kokemuslisä  (hinnoittelutunnus 5 01 01 01 1) ja työaika 36,25 h/vko. Tehtävässä noudatetaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Hallintosäännön 42 a § mukaan lautakunta valitsee alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta valitsee kunnossapitopäällikön virkaan xxxx xxxx, jolla on hakijoista paras kokemus julkishallinnon tehtävistä ja rakennusalan työnjohto-/rakennuttajatehtävistä. Vainion kieltäytymisen varalle valitaan xxxx xxxx. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Hakijat, palkkatoimisto