Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 LISÄPYKÄLÄ: Kittilän lentoaseman ja Muonion välinen liikenneyhteys (lisäpykälä)

MUODno-2023-315

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan ja Kittilän lentoaseman välinen lentokenttäkuljetus on 31.5.2023 asti toiminut kutsuliikenneperusteisesti päivittäin Finnairin kotimaan saapuville ja lähteville lennoille. Kyseinen kuljetuspalvelu on ollut Lapin ELY-keskuksen hankkimaa. Lapin ELY-keskus on nyt kilpailuttanut lentokenttäkuljetuksen alkamaan 1.6.2023 siten, että linjaa ajetaan jatkossa ainoastaan lauantaisin ja sunnuntaisin. Arkipäiville ei kyseistä palvelua ole uudella sopimuskaudella saatavilla toistaiseksi.

Kittilän lentoasemalle saapuu ja sieltä lähtee ympäri vuoden lentoja päivittäin. Lentojen päivittäinen määrä vaihtelee sesongeittain. Muonion matkailuyritysten kanssa käytyjen keskustelujen ja kuntaan Lapin ELY-keskuksen tekemän päätöksen johdosta saapuneiden yhteydenottojen perusteella vaikuttaa siltä, että tarvetta kyseiselle lentokenttäkuljetukselle on myös muina viikonpäivinä kuin vain viikonloppuisin. Matkailuyritykset ovat jo myyneet tulevan kesän, syksyn ja talven matkoja matkailijoille sillä olettamuksella, että lentokenttäkuljetus on käytettävissä samaan tapaan kuin aikaisemminkin. Palvelutason lasku on Muonion kannalta merkittävä aiempaan verrattuna ja asia on herättänyt jo nyt paljon huolta. Julkisen liikenteen linja-autoaikataulut eivät sovellu nykyisellään lentomatkustajien lentoaikatauluihin, joten niitä ei pystytä tässä yhteydessä hyödyntämään.

Lapin ELY-keskuksen kanssa on käyty keskustelua asiasta ja keskustelut erilaisista potentiaalisista ja kustannustehokkaista toteutusmalleista sekä toimijoiden välisestä yhteistyöstä jatkuvat syksyllä, joten ko. liikenneyhteyden turvaamiseksi siihen asti, on ratkaisua syytä pohtia paikallisesti. Lapin ELY-keskukselta haettavan julkisen liikenteen palveluiden avustuksen haku vuodelle 2023 on päättynyt 31.5.2023. Vt. kehittämispäällikkö on jättänyt hakemuksen avustushakuun erityisesti kyseistä lentokenttäkuljetusta ajatellen ja yhteyden turvaamiseksi, kunnes siihen löydetään kestävämpi ratkaisu. Haetulla liikenteen palvelujen valtionavustuksella on tarkoitus kattaa enintään 50% Kittilän lentokentän ja Muonion välisestä ma-pe jatkoliikenteen järjestämisestä 31.12.2023 asti kunnalle aiheutuvista kustannuksista siten, että Muonion kunta toimisi liikennepalvelun hankkijana. 

Julkisen liikenteen palveluiden avustushakemus on liitteineen kokouksen oheismateriaalina.

Hallintosäännön 27.1 §:n mukaan elinvoimalautakunta ohjaa ja toteuttaa joukkoliikennepalveluihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi elinvoimalautakunta päättää, ratkaisee tai määrää alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelemisestä ja ostopalvelusopimuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tilannetiedon tiedoksi ja käy asiasta evästekeskustelun. Elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa vt. kehittämispäällikön ja vs. elinvoimajohtajan kilpailuttamaan kutsuliikennepohjaisen lentokenttäkuljetuksen välillä Muonio - Kittilän lentoasema vuoden 2023 loppuun asti.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Minna Back poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyn alkamista.

Tiedoksi

vt. kehittämispäällikkö, vs. elinvoimajohtaja