Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Latujen ja kelkkareittien kunnossapidon kilpailutus

MUODno-2023-308

Perustelut

Valmistelija

Tero Kylä-Kaila, reittivastaava

Kuvaus

Muonion kunnan hiihtolatujen ja moottorikelkkareittien talvikunnossapitosopimus on päättynyt toukokuussa 2023. Reittityöryhmä on kokouksessaan käynyt läpi mennyttä kautta ja tulevaa tarvetta talvireittien kunnossapidon osalta. Nyt kilpailutettavan sopimuskauden kestoksi ehdotetaan talvikautta 2023-24. Talvikauden 2023-24 jälkeen (kaudesta 2024-25 alkaen) kunnalla tulisi olla taloudellisesti ja laadullisesti kestävä ratkaisu ulkoilureittien hoidosta, joka tulee ratkaista kauden 2023-24 aikana. 

Hiihtoladut

Hiihtolatujen kunnossapidon tarpeeseen vaikuttaa mm. luonnon olosuhteet sekä hiihtäjien määrä. Näiden mukaan Muonion alueen hiihtokausi on jaettu viiteen hoitotiheysjaksoon ja loppukauden bonukseen olosuhteiden salliessa.

I alkukausi:

Aikaisintaan ensilumenladun alku tai kun lumitilanne sen sallii – 21.12.2023
Luonnon olosuhteet rajoittavat latujen ajamista. Latuja käyttää pääasiassa kilpahiihtäjät sekä kuntalaiset.

II joulu:

22.12.2023 – 6.1.2024
Luonnon olosuhteet usein suht hyvät, joulun aikaan kunnan vakinaisten asukkaiden lisäksi matkailijoita ja mökkiläisiä.

III välikausi:

7.1.2024 – 15.2.2024
Luonnon olosuhteet enimmäkseen hyvät ja latuja käyttää lähinnä kuntalaiset.

IV Etelä-Suomen hiihtolomat:

16.2.2024 – 29.2.2024
Luonnon olosuhteet vielä talviset, mutta on etelän hiihtolomaviikkojen aika. Lapsiperheet lomailevat.

V kevät:

1.3.2024 – 30.4.2024
Luonnon olosuhteet alkukeväästä pääosin lumiset ja aurinkoiset. Kevätkausi on Muonion pääsesonkia, matkailijoita on paljon. Luonnon olosuhteet loppukeväästä vaativat ja usein aurinkoiset. Latuja ajettava huolellisesti ja usein, että ladun pinta on miellyttävä ja turvallinen käyttäjälle. Kevätkaudelle osuu myös pääsiäinen ja Lapponia-hiihtoviikko.

VI bonus:

1.5. – 15.5.2024, jos keliä riittää.

Muonion kunnalle tärkein hiihtokausi on kevät. Lisäksi joulun aikaan (II joulu) ja etelän hiihtolomaviikoilla (IV hiihtolomat) on matkailijoita sekä vapaa-ajanasukkaita ja näin ollen myös hiihtäjiä. Koko lumisen ajan latuja käyttää runsaasti myös kuntalaiset. Latujen hoito kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa, koska ensilumien aikaan Muonioon on perinteisesti tullut paljon julkisuutta saavia kilpahiihtäjiä, jotka tuovat kunnalle positiivista näkyvyyttä.

Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareiteille on ehdotettu kolmea hoitotiheysjaksoa. Alkukaudella panostus on kansainvälisten matkailijoiden kelkkasafarireiteissä. Välikaudella ja sesonkina hoidetaan koko reitistö.

Alkukausi 1. - 31.12.2023

Välikausi 1.1.2024  - 15.2.2024

Sesonki 16.2.2024 - 15.4.2024

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen (mm. urakkaohjelma, kartat, kohdeluettelot ja urakkasopimusluonnos) ovat oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy selostusosassa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt kilpailutuksen periaatteet ja perusteet sekä valtuuttaa elinvoimapalvelut tarkentamaan kilpailutusasiakirjoja tarvittaessa ja kilpailuttamaan reittien talvikunnossapidon kaudelle 2023-24.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

reittivastaava