Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Muut asiat

Päätös

Elinvoimalautakunta keskusteli mm. seuraavista asioista:

  • puutarhajätteen hyödyntäminen
  • JTF-hankerahoituksen mahdollisuuksien hyödyntäminen kunnan investointeihin
  • matonpesupaikan tilanne
  • korjauskohteiden siistimisen tilanne
  • kesän kukkaistutusten tilanne
  • Pallaksen tienvarren siisteys