Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1361/2023
- Rakennustarkastajan päätökset 19.4.-30.5.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.