Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi lisäpykälillä § 78 ja § 79 täydennettynä.