Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Työkonepalvelut 2023

MUODno-2023-310

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnossapitopäällikkö Juha Vainio on pyytänyt koneurakoitsijoita tarjoamaan maanrakennuskoneita kaivuu-, maansiirto-, lumi- sekä muihin mahdollisiin töihin. Lisäksi on pyydetty tarjouksia vesihuoltolaitoksen verkoston piirissä olevien sakokaivojen tyhjennyksen ja sakokaivolietteen kuljetuksen järjestämisestä kiinteistöiltä Muonion keskusjätevedenpuhdistamolle. Tarjoukset tuntihinnoista on pyydetty vuodelle 2023.

Tarjouspyyntö on julkaistu 10.5.2023 kunnan internetsivulla ja Luoteis-Lappi -lehdessä. Tarjoukset tuli jättää 24.5.2023 mennessä. 

Elinvoimapalvelut on avannut tarjoukset tarjousajan päätyttyä. Määräaikaan mennessä tuli yhdeksän (9) tarjousta. Yhteenveto saapuneista tarjouksista pykälän oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy määräaikaan mennessä saapuneet konetarjoukset ja valitsee liitteen mukaan kuhunkin työhön tarkoituksenmukaisimman ja kokonaistaloudellisesti edullisimman koneen. Pieniin ja lyhytkestoisiin työtehtäviin elinvoimapalvelut voi valita harkintansa mukaan nopeasti saatavilla olevan koneen.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Esteellisyys Kari Malila, hallintolaki 28.1 § kohta 3.

Kokouskäsittely

Kari Malila ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1. §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet