Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Urheilukentän lisämäärärahaesitys

MUODno-2023-309

Perustelut

Valmistelija

Tero Kylä-Kaila, reittivastaava

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarviossa suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 urheilukentän peruskorjauksen toteutukseen 400 000 euroa vuodelle 2024 ja 410 000 euroa vuodelle 2025.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia koskeva avustushakemus on jätetty 20.12.2022 valtionavustushakuun kustannusarviolla 1 003 960 euroa. Tuolloin on ajateltu, että valtionavustuksen suuruus on 30% kustannuksista. Aluehallintovirasto palautti asian huhtikuussa 2023 kunnalle täydennettäväksi, sillä alkuperäinen avustushakemuksen mukainen kustannusarvio ei täytä 1,2 miljoonan euron rajaa, joka on ehtona 30% valtionavustuksen saamiselle. Täydennetty avustushakemus piti jättää aluehallintovirastolle 3.5.2023 mennessä, joten asian kiireellisyyden vuoksi avustushakemukseen lisättiin hankkeessa tilavarauksina olleet pumptrack-rata ja varastorakennus, jotta valtionavustuksen raja-arvo täyttyisi. Kyseiseen täydennyspyyntöön vastaaminen ei sido kuntaa toteuttamaan perusparannusta kyseisellä 1,2 miljoonan euron summalla, mutta hankkeen säilymiseksi avustushakuprosessissa se tuli tehdä.

Täydennetyssä hankesuunnitelmassa hankkeen arvioidut kustannukset ovat 1 202 000 euroa sisältäen uuden n. 100m2 kylmän varastorakennuksen sekä pyöräilyyn, rulla- ja potkulautailuun soveltuvan pumptrack-radan.

Aluehallintovirasto tarvitsee hakemuksen käsittelyyn kunnanvaltuuston päätöksen hankkeelle osoitetuista määrärahoista. Täydennetyn avustushakemuksen ja kustannusarvion mukaiset määrärahat olisivat näin ollen 600 000 euroa vuodelle 2024 ja 600 000 euroa vuodelle 2025.

Hallintosäännön 60 § mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että yläkoulun urheilukentän rakentamiselle varataan vuoden 2024 talousarviossa 600 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2025 600 000 euroa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi elinvoimalautakunnan päätökseksi Manu Frimanin päätösehdotuksen: elinvoimalautakunta ei esitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tässä vaiheessa määrärahojen varausta yläkoulun urheilukentän rakentamiselle esittelijän esityksen mukaisesti vuodelle 2024 talousarvioon 600 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2025 600 000 euroa vaan, että pysytään alkuperäisessä päätöksessä urheilukentän peruskorjauksesta. Lisäksi selvitetään urheilukentän peruskorjauksen tarpeet ja muut liikuntapaikkatarpeet myös kohderyhmien ja potentiaalisten liikuntapaikkojen käyttäjien näkökulmasta. Elinvoimalautakunta hyväksyi Manu Frimanin päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Manu Friman on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen, jota Maria Muotka on kannattanut. Poikkeava päätösehdotus on, että elinvoimalautakunta ei esitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tässä vaiheessa määrärahojen varausta yläkoulun urheilukentän rakentamiselle esittelijän esityksen mukaisesti vuodelle 2024 talousarvioon 600 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2025 600 000 euroa vaan, että pysytään alkuperäisessä päätöksessä urheilukentän peruskorjauksesta. Lisäksi selvitetään urheilukentän peruskorjauksen tarpeet ja muut liikuntapaikkatarpeet myös kohderyhmien ja potentiaalisten liikuntapaikkojen käyttäjien näkökulmasta.

Manu Frimanin kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, joten asiasta ei äänestetty. Hallintosäännön 145 §:n mukaisesti, jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.

Tiedoksi

Aluehallintovirasto, kunnanhallitus