Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Talouden katsaus

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 91,2 % marraskuun loppuun mennessä.

Marraskuun lopun toteuman perusteella hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 toteuma kokonaisuudessaan ja kaikki tehtäväalueet hallinto ja tukipalveluiden tehtäväaluetta lukuun ottamatta ovat jäämässä ylijäämäisiksi, eli toimintakatteen toteuma alle 100%

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta toteaa talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.