Hyvinvointilautakunta, kokous 1.9.2022

§ 44 Muut asiat