Hyvinvointilautakunta, kokous 1.9.2022

§ 41 Talouden katsaus

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 50 % kesäkuu loppuun mennessä.

Raportti talouden toteumasta 1.1.-30.6.2022 oheismateriaalina.


 

 


 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta toteaa talousarvion toteuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle