Hyvinvointilautakunta, kokous 1.9.2022

§ 42 Tietoturvavastaava

MUODno-2022-385

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kuntaliitto/Yleiskirje 6/2018, 16.8.2018:

Sosiaali- ja terveydenhuollon puolella on säädetty lain tasolla tietosuojavastaavista vuodesta 2007 lähtien. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja, apteekki sekä KELA nimeävät tietosuojavastaavan. Kansallisessa lainsäädännössä ei aseteta sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavalle nimenomaista vaatimusta siitä, mikä koulutustausta tai ammattinimike tietosuojavastaavalla tulisi olla.

Edellä mainituilla tahoilla tulee jatkossakin toimia oma tietosuojavastaavansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavia koskevat myös asetuksen tietosuojavastaavia koskevat säännökset.

Asetuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietosuojavastaava antaa neuvoja tietosuojaan liittyen rekisterinpitäjälle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille. Hän seuraa asetuksen noudattamista sekä tietosuojaan liittyvän tiedottamisen ja koulutuksen toteutumista omassa organisaatiossaan. Tietosuojavastaava neuvoo vaikutustenarviointeihin liittyen ja toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta nimeää hyvinvointipalveluiden tietosuojavastaavaaksi 1.9.2022 alkaen toimistosihteeri xx

Tiedoksi

kunnanhallitus, hyvinvointipalvelut