Hyvinvointilautakunta, kokous 1.9.2022

§ 39 Työjärjestyksen hyväksyminen