Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 27 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

MUODno-2022-265

Valmistelija

  • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi

Perustelut

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 11§:n mukaisesti sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista toimielimelle siinä kunnassa, missä palveluja tuotetaan.

Kati Huttunen on tehnyt em. ilmoituksen toiminimestään Huttuska hyvinvointilautakunnalle. Huttuska tarjoaa kotipalveluja ja muita sosiaalipalveluja (geronomin työt). Palveluiden vastuuhenkilö on Kati Huttunen, jolla on geronomin tutkinto. Yrityksellä ei ole toimitiloja vaan toimitaan asiakkaiden kodeissa. Toimipiste sijaitsee Ylläsjärvellä Kolarissa. Huttuska täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetyt vaatimukset edellä mainittujen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen.

Huttuska täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetyt vaatimukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy Kati Huttusen yrityksen Huttuska ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi Muoniossa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen