Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 26 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

MUODno-2022-249

Valmistelija

  • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi

Perustelut

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 11§:n mukaisesti sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista toimielimelle siinä kunnassa, missä palveluja tuotetaan.

Siivous ja hoivapalvelu Maikki on tehnyt em. ilmoituksen hyvinvointilautakunnalle. Siivous ja hoivapalvelu Maikki tarjoaa seuraavia palveluja: kotipalvelu, päiväpalvelu, työ- ja toimintakeskus, kuntouttava työtoiminta, liikkumista tukeva palvelu (m. saattajapalvelut), mielenterveystyö sosiaalihuollossa, palveluasuminen, tukiasuminen. Palveluiden vastuuhenkilö on Maire Pasma, jolla on lähihoitajan tutkinto. Yrityksellä ei ole toimitiloja vaan toimitaan asiakkaiden kodeissa / toimitiloissa. Toimipiste sijaitsee Kolarissa. Siivous ja hoivapalvelu Maikki täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetyt vaatimukset em mainittujen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen.

Siivous ja hoivapalvelu Maikki täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetyt vaatimukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy Siivous ja hoivapalvelu Maikin ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi Muoniossa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen