Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 34 Kriisityön järjestäminen Muoniossa

MUODno-2022-101

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy selvityksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.