Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 36 Muut asiat

Päätös

Muissa asioissa lautakunta keskusteli hyvinvointilautakunnan kokouksien määrästä, tulevan hyvinvointialueen mahdollisista aluejaoista ja yksilöasiasta, jonka käsittelyn vuoksi lautakunnan on kokoonnuttava heinäkuussa.