Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 32 Rekrytointipalvelu, sosiaalityöntekijä

MUODno-2022-297

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Sosiaalityöntekijän tehtätään kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi on ollut haasteellista saada kelpoisuusehdot täyttävää sosiaalityöntekijää.  Kesäajalle 4.7.-8.8.2022 olisi saatavissa sosiaalityöntekijä sosiaalialan työntekijöitä välittävän yrityksen kautta. Sosiaalityöntekijä tulisi virkaan ja kunta maksaa työntekijän välittävälle yritykselle rekrytointipalkkion.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta päättää rekrytoida sosiaalityöntekijän sosiaalityöntekijöitä välittävän yrityksen kautta ajalle 4.7.-8.8.2022

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.