Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 23 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 13.6.2022. Esityslistalle on toimittasen jälkeen lisätty:

§ 37 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka on toimitettu 17.6.2022

§ 38 yksilöasia 3

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

§ 25 Tiedoksi merkittävät asiat siirretään käsiteltäväksi ennen § 36  Muut asiat

§ 37 hyväksytään lisäasiaksi

§ 38 yksilöasia 3 ei käsitellä tässä kokouksessa

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.