Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 30 Yksilöasia 2

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24