Keskusvaalilautakunta, kokous 11.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Päättäessään pöytäkirjan tarkastamisesta tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa seitsemän päivän sisällä kokouksesta.

Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Mäki ja Tellervo Reponiemi.