Keskusvaalilautakunta, kokous 11.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 10.2.2024.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.