Keskusvaalilautakunta, kokous 11.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Vaalilautakunnan äänten ja vaalipöytäkirjan vastaanottaminen 2. kierros

MUODno-2023-317

Valmistelija

  • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä viipymättä vietävä äänestysliput sisältävä lähetys ja vaalipöytäkirjan sisältävä lähetys keskusvaalilautakunnalle Lapin vaalipiirilautakunnalle osoitettuna (vaalilaki 81 §).

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta vastaanottaa vaalilautakunnan lähetykset ja merkitsee vaalilautakunnan ilmoittaman vaalipäivän äänestystuloksen vaalitietojärjestelmään, mikäli vaalilautakunta ei sitä ole tehnyt.

Päätös

Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja jäsen luovuttivat 347 äänen lähetyksen keskusvaalilautakunnalle.