Keskusvaalilautakunta, kokous 13.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ennakkoäänten laskeminen

MUODno-2021-310

Perustelut

Vaalilain 86 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on vaalipäivänä pidettävässä kokouksessaan tarkastettava ennakkoäänestyksessä annettujen hyväksytyissä vaalikuorissa olevat äänestysliput. Ennakkoäänet tarkastetaan ja lasketaan äänestysalueittain.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa ja laskee 001 Kirkonkylän äänestysalueen ennakkoäänestyksessä annetut äänet ja tallentaa tuloksen vaalitietojärjestelmään.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti ja laski 001 Kirkonkylän äänestysalueen ennakkoäänestyksessä annettut äänet ja tallensi tuloksen vaalitietojärjestelmään kello 18.25.

Ennakkoäänten tallennusraportti pöytäkirjan liitteenä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)