Keskusvaalilautakunta, kokous 13.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vaalilautakunnan vaaliasiakirjojen vastaanottaminen

MUODno-2021-311

Perustelut

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä viipymättä toimitettava äänestysliput ja vaalipöytäkirjan sisältävät lähetykset keskusvaalilautakunnalle (vaalilaki 81 §).

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta vastaanottaa vaalilautakunnan vaaliaineiston.

Päätös

Keskusvaalilautakunta vastaanotti 001 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan ilmoituksen vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärästä ja tallensi sen vaalitietojärjestelmään kello 20.11.

Keskusvaalilautakunta vastaanotti 001 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnalta ilmoituksen vaalipäivänä annettujen äänien lukumäärän ehdokkaittain ja tallensi tuloksen vaalitietojärjestelmään kello 20.49. Keskusvaalilautakunta merkitsi kunnan alustavan laskennan valmiiksi kello 20:53.

Vaalipäivän äänien alustavan laskennan tallennusraportti pöytäkirjan liitteenä.

Keskusvaalilautakunta vastaanotti vaalilautakunnan vaaliaineiston 001 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)