Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ehdokashakemusten tarkastaminen ja keskinäisen järjestyksen määrääminen

MUODno-2021-109

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 152, 154 ja 156 §:n mukaan puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3. ennen klo 16.

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti kuusi puoluetta: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen kristillisdemokraatit (KD) r.p., Perussuomalaiset r.p., Suomen Keskusta r.p., Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. ja Vasemmistoliitto r.p.

Kansallinen Kokoomus r.p. ja Suomen kristillisdemokraatit (KD) r.p. muodostavat vaaliliiton.

Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 35 §:n mukaan tutkittava, ovatko ehdokashakemukset ja ilmoitukset jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa, onko asiakirjat laadittu määrätyin muodoin, ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä.

Vaalilain 36 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tehtävä mahdolliset huomautukset ehdokashakemuksista niihin liitettyine asiakirjoineen vaaliasiamiehelle viipymättä ja 37 §:n mukaan lautakunnan on määrättävä puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten. 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkistaa saapuneet hakemukset ja määrää puolueiden keskinäisen järjestyksen sekä tekee mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille.

Päätös

Keskusvaalilautakunta totesi, että alustavasti tarkastetuissa ehdokashakemuksissa ei ollut huomautettavaa.

Keskusvaalilautakunta päätti, ettei se määrää puolueiden keskinäistä järjestystä tässä kokouksessa.