Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävien hoitaminen ja muun tarvittavan henkilöstön ottaminen

MUODno-2021-112

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilian 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokoukseen tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuosi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnä- ja puheoikeudesta kokouksessaan.

Oikeusministeriö on pyytänyt kiinnittämään huomiota vallitsevaan koronatilanteeseen ja ennakoimaan se mahdollisimman hyvin koko vaalien osalta. Tämän vuoksi on tarpeen valita/määrätä myös sijaiset nyt valittaville hen kilöille.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta

  1. vahvistaa, että sihteerinä toimii hallintojohtaja ja hänen ollessaan estynyt sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstösuunnittelija tai toimistosihteeri
  2. hankkii vaaleihin liittyvän it-vastaavan palvelun LapIT Oy:ltä.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.