Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (vaalilaki 14 §). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (vaalilaki 13 §).

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksei ja päätösvaltaiseksi.