Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat

Perustelut

  

Päätös

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.