Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan  toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset välineet ja yhteydet sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Päättäessään pöytäkirjan tarkastamisesta tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa seitsemän päivän sisällä kokouksesta.

Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen ja valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ona Rauhalan ja Tellervo Reponiemen.