Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Puolueita koskeva ilmoitus

MUODno-2021-109

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Oikeusministeriön on viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitettava ne puolueet, jotka on merkitty puoluerekisteriin, ja ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja kirjoittamaan puolueen nimen.

Em. ilmoitus on saapunut 1.3.2021.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee oikeusministeriön ilmoituksen tiedoksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.