Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ehdokkaiden tasatuloksen ratkaiseminen

MUODno-2021-328

Perustelut

Keskusvaalilautakunta suorittaa vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat valtuutettujen keskinäisestä järjestyksestä niiden ehdokkaiden osalta, joiden äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnat saman äänimäärän saaneiden osalta:

 • KESK:
  • 5. Maria Muotka, äänimäärä 27, vertausluku 53,167
  • 9. Pirjo A. Rauhala, äänimäärä 27, vertausluku 45,571

 

 • KESK:
  • 2. Ulla-Maija Kangosjärvi, äänimäärä 17, vertausluku 35,444
  • 4. Jari Makkonen, äänimäärä 17, vertausluku 31,900

 

 •  KOK + KD:
  • 31. Juha Niemelä, äänimäärä 28, vertausluku 61,000
  • 32. Maria Pietikäinen, äänimäärä 28. vertausluku 52,286

 

Arvonnat suoritetaan vaalitietojärjestelmään sisältyvällä koneellisella arvonnalla. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen ja suoritti arvonnan. 

Arvontojen tulos:

 • KESK
  • Pirjo A. Rauhala, äänimäärä 27, vertausluku 53,167
  • Maria Muotka, äänimäärä 27, vertausluku 45,571
 • KESK
  • Jari Makkonen, äänimäärä 17, vertausluku 35,444
  • Ulla-Maija Kangosjärvi, äänimäärä 17, vertausluku 31,900
 • KOK + KD
  • Maria Pietikäinen, äänimäärä 28, vertausluku 61,000
  • Juha Niemelä, äänimäärä 28, vertausluku 52,286.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)