Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kuntavaalien tuloksen julkaiseminen

MUODno-2021-333

Perustelut

Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä julkaistava vaalien tulos laittamalla pöytäkirja valitusosoituksineen ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi ja annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle sekä tiedotettava siitä siten, kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta tiedottaa vaalien tuloksesta vaalilain 95 §:n määräämällä tavalla.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)