Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan  toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset välineet ja yhteydet sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Tarkastajiksi valittiin Ona Rauhala ja Tellervo Reponiemi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)