Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

MUODno-2021-109

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikkien puolueiden ehdokkaat. Jokaisesta ehdokkaasta tulee yhdistelmässä olla seuraavat tiedot: järjestysnumero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. 

Ehdokaslistojen yhdistelmä tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen vaaleja kunnanhallitukselle, vaalilautakunnalle, vaalitoimikunnalle ja yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille sekä ehdokkaita asettaneiden puolueiden vaaliasiamiehille. Lisäksi yhdistelmä tulee olla nähtävillä ilmoitustauluilla ja kuulutuspaikoilla sekä keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Yhdistelmälistoja tulee olla myös kunnan asukkaiden saatavana.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän vaalilain 41 §:n mukaisesti. Vaalien ehdokaslistojen yhdistelmän painatuksesta päätetään myöhemmin. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta laati ehdokaslistojen yhdistelmän ja niiden painatuksesta päätetään myöhemmin.

Tämä päätös mitätöityy uuden lain tullessa voimaan. 

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana todettiin, että vaalipäivän siirtyessä kesäkuulle kaikki muutokset ehdokasasetteluihin ovat mahdollisia 4.5.2021 saakka. Lain mukaan puolueiden keskinäinen järjestys on kuitenkin arvottava ja siten myös ehdokaslistojen yhdistelmä. Oikeusministeriöstä 17.3.2021 saapuneen kirjeen mukaan ehdokaslistojen yhdistelmää ei kuitenkaan tule vielä painattaa eikä merkitä sitä valmiiksi  vaalien pohjatietojärjestelmään. Kaikki tähän saakka tehdyt toimenpiteet mitätöityvät ja ne tullaan tekemään uudelleen uuden aikataulun mukaisesti lakimuutoksen jälkeen.