Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 LISÄPYKÄLÄ: Äänetyspaikkojen määrääminen (lisäpykälä)

MUODno-2020-77

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021.

Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja päättää vaalipäivän äänestyspaikoista ja yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Esimerkiksi sairaalat ovat suoraan lain nojalla ennakkoäänestyspaikkoja. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitosäänestys on suoritettu terveyskeskuksessa, Marjapaikassa ja Ojusniityssä. Kotiäänestyk­sessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9–20). 

Oikeusministeriön kirjeen 1.10.2020 mukaan kunnan tulee ehdottomasti huolehtia siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on riittävästi suhteessa äänioikeutettujen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. Äänestys on syytä sijoittaa paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ministeriö suosittaa, että ennakkoäänestyspaikat ovat samat vaaleista toiseen, jotta äänestäjät tietävät ja muistavat ne helpommin.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 hyväksynyt vuoden 2019 vaaleja varten seuraavat ennakkoäänestyspaikat ja aikataulut:

 • Kirkonkylä, la ja su klo 12–16 ja muina päivinä klo 9–18, Kiela (Kilpisjärventie 15)
 • Kätkäsuvanto ke klo 9–12, entinen koulu (Kätkäsuvannontie 80)
 • Ylimuonio ke klo 13–16, vanha koulu (Koulupolku 10)
 • Kihlanki to klo 9–12, koulukiinteistö (Panulantie 14)
 • Kangosjärvi to klo 13–16, kylätalo (Kangosjärventie 215)
 • Särkijärvi, pe klo 9–16, entinen koulu (Pallaksentie 9)
 • Kerässieppi, ma klo 13–16, kylätalo (Kerässiepintie 1987).

Laitosäänestys suoritetaan terveyskeskuksessa, Marjapaikassa ja Ojusniityssä. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9-20).

Vaalipäivien äänestys:

 • Muonion koulu (Opintie 3, klo 9-20).

Mahdolliset kuljetukset sivukylien ennakkoäänestyspaikoille toteutetaan ennakkoilmoittautumisen perusteella.

Vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon myös COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus on varmistettava.

Ennakkoäänestyspaikoissa on oltava näkyvästi esillä äänestäjille tarkoitettu turvaväleistä kertova opastus. Turvavälien säilyttäminen saattaa edellyttää, että ennakkoäänestyspaikassa on oltava yksi vaalitoimitsija valvomassa turvavälien noudattamista ja huolehtimassa siitä, että äänestyspaikkaan otetaan sisään vai rajallinen määrä äänestäjiä kerrallaan. Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa ennakkoäänestyspaikan aukioloajasta suositellaan ensisijaisesti COVID-19 riskiryhmiin kuuluville äänestäjille. Oikeusministeriö antaa tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varusteluista, esimerkiksi vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta.

Keskusvaalilautakunta ehdottaa 7.1.2021 kokouksessaan, että ennakkoäänestyspaikat ja niiden aikataulut säilyvät ennallaan muutoin, mutta Kätkäsuvannon osalta luovutaan äänestyspaikasta ja sieltä järjestetään kaksi asiointikyytiä kirkkonkylälle ennakkoäänestysaikana (torstai ja maanantai). Keskusvaalilautakunta ehdottaa myös, että vaalipäivän äänestys järjestetään entisellään. Se päätti, että vaaleista jaetaan erillinen tiedote jokaiseen talouteen.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että kuntavaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys järjestetään ennakkoäänestyksen osalta 7.4.-13.4.2021: 

 • Kirkonkylä, Kiela, lauantaina ja sunnuntaina klo 12–16 ja muina päivinä klo 9–18 (Kilpisjärventie 15)
 • Ylimuonio ke klo 13–16, vanha koulu (Koulupolku 10)
 • Kihlanki to klo 9–12, koulukiinteistö (Panulantie 14)
 • Kangosjärvi to klo 13–16, kylätalo (Kangosjärventie 215)
 • Särkijärvi, pe klo 9–16, entinen koulu (Pallaksentie 9)
 • Kerässieppi, ma klo 13–16, kylätalo (Kerässiepintie 1987)
 • Kätkäsuvannosta järjestetään kaksi asiointikyytiä Kirkonkylälle ennakkoäänestystä varten (torstai ja maanatai).

 

Laitosäänestys suoritetaan terveyskeskuksessa, Marjapaikassa ja Ojusniityssä. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9-20).

Vaalipäivän äänestys 18.4.2021:

 • Muonion koulu (Opintie 3).

 

Mahdolliset kuljetukset sivukylien ennakkoäänestyspaikoille toteutetaan ennakkoilmoittautumisen perusteella.

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta. Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana.

Kunnanhallituksen tulee 8.4. mennessä tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin aiemmin päätetyt, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää. 

Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa ennakkoäänestyspaikan aukioloajasta suositellaan ensisijaisesti COVID-19 riskiryhmiin kuuluville äänestäjille. Oikeusministeriö antaa tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varusteluista, esimerkiksi vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta.

Kunnanhallitus päätti ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista sekä vaalipäivän äänestyspaikasta 25.1.2021 § 4 keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti.  

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta ottaa lisäasian käsiteltäväkseen.

Keskusvaalilautakunta tekee uuden esityksen ennakkoäänestysajoista 26.5.2021–8.6.2021 kunnanhallitukselle:

 • Kirkonkylä, Kiela, lauantaina ja sunnuntaina klo 12–16 ja muina päivinä klo 9–17 
  (suositus: riskiryhmiin kuuluvat äänestäjät arkisin klo 9–10) (Kilpisjärventie 15)
 • Ylimuonio ke 26.5. klo 13–16, vanha koulu (Koulupolku 10)
 • Kihlanki to 27.5. klo 9–12, koulukiinteistö (Panulantie 14)
 • Kangosjärvi to 27.5. klo 13–16, kylätalo (Kangosjärventie 215)
 • Särkijärvi pe 28.5. klo 9–12, entinen koulu (Pallaksentie 9)
 • Kerässieppi, ma 31.5. klo 9–12, kylätalo (Kerässiepintie 1987)
 • Kätkäsuvannosta järjestetään kaksi asiointikyytiä Kirkonkylälle ennakkoäänestystä varten (torstai 27.5. ja maanatai 31.5.).

Ennakkoäänestyspaikkoihin, vaalipäivän äänestyspaikkaan tai -aikaan ei esitetä muutosta.

Päätös

Keskusvaalilautakunta keskusteli ennakkoäänestyksen pidennyksestä kahteen viikkoon ja sen merkityksestä ennakkoäänestämiseen

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen sillä muutoksella, että Kirkonkylän Kielan ennakkoäänestyspaikan aukioloajaksi esitetään arkisin 9-17 ja viikonloppusin 12-16.

Tiedoksi

kunnanhallitus