Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (vaalilaki 14 §). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (vaalilaki 13 §).

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.