Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan  toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset välineet ja yhteydet sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa seitsemän päivän sisällä kokouksesta.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Lautakunta valitsi tarkastajiksi Ona Rauhalan ja Tellervo Reponiemen.