Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Puolueiden keskinäisen järjestyksen arpominen

MUODno-2021-109

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 152, 154 ja 156 §:n mukaan puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3. ennen klo 16.

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti kuusi puoluetta: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen kristillisdemokraatit (KD) r.p., Perussuomalaiset r.p., Suomen Keskusta r.p., Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. ja Vasemmistoliitto r.p.

Kansallinen Kokoomus r.p. ja Suomen kristillisdemokraatit (KD) r.p. muodostavat vaaliliiton.

Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 35 §:n mukaan tutkittava, ovatko ehdokashakemukset ja ilmoitukset jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa, onko asiakirjat laadittu määrätyin muodoin, ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä.

Vaalilain 36 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tehtävä mahdolliset huomautukset ehdokashakemuksista niihin liitettyine asiakirjoineen vaaliasiamiehelle viipymättä ja 37 §:n mukaan lautakunnan on määrättävä puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten. 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkistaa saapuneet hakemukset ja määrää puolueiden keskinäisen järjestyksen sekä tekee mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille.

Päätös

Keskusvaalilautakunta totesi, että alustavasti tarkastetuissa ehdokashakemuksissa ei ollut huomautettavaa.

Keskusvaalilautakunta päätti, ettei se määrää puolueiden keskinäistä järjestystä tässä kokouksessa. 

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaaliasiamiehellä on oikeus 32. päivää ennen vaalipäivää ehdokashakemuksien ja niihin liitettyjen asiakirjojen oikaisemiseen ja täydentämiseen. 

Keskusvaalilautakunnalle ei saapunut määräaikaan mennessä yhtään huomautusta, oikaisupyyntöä eikä ehdokashakemuksia täydennetty.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta arpoo puolueiden keskinäisen järjestyksen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta arpoi puolueiden keskinäisen järjestyksen. 

Tämä päätös mitätöityy uuden lain tullessa voimaan. 

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana todettiin, että vaalipäivän siirtyessä kesäkuulle kaikki muutokset ehdokasasetteluihin ovat mahdollisia 4.5.2021 saakka. Lain mukaan puolueiden keskinäinen järjestys on kuitenkin arvottava ja siten myös ehdokaslistojen yhdistelmä. Oikeusministeriöstä 17.3.2021 saapuneen kirjeen mukaan ehdokaslistojen yhdistelmää ei kuitenkaan tule vielä painattaa eikä merkitä sitä valmiiksi  vaalien pohjatietojärjestelmään. Kaikki tähän saakka tehdyt toimenpiteet mitätöityvät ja ne tullaan tekemään uudelleen uuden aikataulun mukaisesti lakimuutoksen jälkeen.