Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Uusi vaalipäivä 13.6.2021, ennakkoäänestyksen aikatauluja

MUODno-2020-77

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Oikeusministeriöstä saapui kirje 8.3.2021, jossa todetaan, että nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin). 

10.3.2021 saadun tiedon mukaan valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.9.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. 

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lainmuutosta. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta ja vaalien siirrosta päättää eduskunta. 

Oikeusministeriön kirje on esityslistan oheismateriaalina. 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee oikeusministeriön 8.3.2021 kirjeen tiedoksi. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Oikeusministeriöstä saapui 17.3.2021 uusi ohjeistus koskien mm. aikatauluja ennakkoäänestysten osalta.

Kirje toimitetaan oheismateriaalina. 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee 17.3.2021 saapuneen kirjeen tiedoksi.