Keskusvaalilautakunta, kokous 2.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Keskusvaalilautakunnan seuraavat kokoukset

MUODno-2023-133

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta kokoontuu alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti:

  • pe 31.3.2023 klo 18.00 Ennakkoäänestysten ja kirjeäänestysten tarkastus, vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilautakunnalle
  • su 2.4.2023 klo 19.30 Vaalipäivän tuloksen laskenta, vaalipäivän äänestyslippujen ja pöytäkirjojen toimittaminen vaalipiirilautakunnalle.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy alustavat kokousajat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta kokoontuu seuraavasti:

  • pe 31.3.2023 klo 16.00 Ennakkoäänestysten ja kirjeäänestysten tarkastus, vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilautakunnalle
  • su 2.4.2023 klo 19.00 Vaalipäivän tuloksen laskenta, vaalipäivän äänestyslippujen ja pöytäkirjojen toimittaminen vaalipiirilautakunnalle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)