Keskusvaalilautakunta, kokous 2.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (vaalilaki 14 §). Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (vaalilaki 13 §).

Kutsu on lähetetty sähköisesti 24.2.2023 varsinaisille jäsenille ja varajäsenille. 

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen läsnäolijat ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)